مقالات

پودر فلزات سوخت جایگزین دنیای آینده

بر اساس تازه ترین بررسی ها، پودر فلزی که از انرژی پاک تولید شده است می تواند جایگزین مناسبی برای سوخت های فسیلی باشد و از هیدروژن، سوخت های زیستی و باتری بهتر و کارآمدتر است!