محصولات

پودر سرب

پودر سرب

پودر سرب یکی از مهم ترین فرآورده های فلز سرب است که کمک شایانی به مهندسان و دانشمندان هسته ای کرده است. پودر سرب اغلب از طریق فروپاشی و تجزیه سرب ذوب شده تولید میشود.

بیشتر بخوانید
پودر قلع

پودر قلع

پودر قلع برای پوشش فلزات خاص بسیار مفید است و بنابراین هنگام کار با هر نوع فلز دیگری به طور گسترده ای استفاده می شود. فلز یا پودر قلع همچنین برای اتصال لوله ها توسط لوله کش ، در شیشه سازی و در طیف وسیعی از کاربردهای شیمیایی استفاده می شود.

بیشتر بخوانید
پودر آلومینیوم

پودر آلومینیوم

پودر اکسید آلومینیوم ترکیبی از پودر آلومینیوم و اکسیژن است و فرمول پودر آلومینیوم Al3O2 می باشد که به آن اکسید آلومینیوم (III) هم گفته می شود. هرچند که آلومینیوم فلزی با اکسیژن موجود در جو بسیار واکنش پذیر است.

بیشتر بخوانید